IDEAL TECNO MIG 202

IDEAL TECNO MIG 202

TECNOMIG 202 SYNERGIC jest inwertorowym synergicznym półautomatem spawalniczym przeznaczonym do spawania łukowego metodą MIG/MAG, TIG LIFT, MMA oraz FLUX. Urządzenie zostało zaprojektowane do szerokiego zakresu zastosowań: od prac konserwacyjnych do napraw nadwozi samochodowych.

TECNOMIG 202 LCD stosowany jest do lutospawania blach ocynkowanych, spawania stali nierdzewnej, stali węglowych i niskostopowych oraz aluminium . Spawanie odbywa się w osłonie gazu obojętnego, aktywnego bądź mieszanki, oraz przy odwrotnej biegunowości bez gazu.

Przy metodzie MIG/MAG mamy możliwość wyboru funkcji przycisku w uchwycie pomiędzy pracą w trybie 2T(bez blokady przycisku)/4T(blokada przycisku do długich spoin)

Przy metodzie MMA mamy możliwość włączania funkcji VRD  (VOLTAGE REDUCTION Device) – redukuje napięcie spoczynkowe stanu jałowego na elektrodzie do wartości bezpiecznej. Zapewnia bezpieczeństwo przeciwporażeniowe podczas pracy w wilgotnym środowisku.

Urządzenie posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.

Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.

 

PEŁNA SPECYFIKACJA URZĄDZENIA

NAPIĘCIE URZĄDZENIA:6,5 kVA
MOC POBIERANIA:230V
STOPIEŃ OCHRONY:IP21S
WAGA:10 kg

PARAMETRY SPAWALNICZE MIG/MAG

PRĄD SPAWANIA:30 – 200A
ŚREDNICA DRUTU:0,8 / 1,0 mm
MASA SZPULI DRUTU:D100/D200
CYKL PRACY:40%

PARAMETRY SPAWALNICZE MMA

PRĄD SPAWANIA:30-160A